Anstehende Termine

April 2019

 1. Freitag, 12. April 2019, 19:00 - 23:00

  Feichtl

 2. Samstag, 27. April 2019, 08:30 - 19:00

  Magic Nobe

Mai 2019

 1. Freitag, 10. Mai 2019, 19:00 - 23:00

  Feichtl

 2. Donnerstag, 30. Mai 2019 - Sonntag, 2. Juni 2019

  Feichtl

Juni 2019

 1. Freitag, 14. Juni 2019, 19:00 - 23:00

  Feichtl

Juli 2019

 1. Freitag, 12. Juli 2019, 19:00 - 23:00

  Feichtl

August 2019

 1. Freitag, 9. August 2019, 19:00 - 23:00

  Feichtl

September 2019

 1. Samstag, 7. September 2019

  Feichtl

 2. Freitag, 13. September 2019, 19:00 - 23:00

  Feichtl

 3. Freitag, 20. September 2019 - Sonntag, 22. September 2019

  Ronaldo

Oktober 2019

 1. Freitag, 11. Oktober 2019, 19:00 - 23:00

  Feichtl

November 2019

 1. Freitag, 8. November 2019, 19:00 - 23:00

  Feichtl

Dezember 2019

 1. Freitag, 13. Dezember 2019, 19:00 - 23:00

  Feichtl

Januar 2020

 1. Freitag, 10. Januar 2020, 19:00 - 23:00

  Feichtl

Februar 2020

 1. Freitag, 14. Februar 2020, 19:00 - 23:00

  Feichtl

März 2020

 1. Freitag, 13. März 2020, 19:00 - 23:00

  Feichtl

April 2020

 1. Freitag, 10. April 2020, 19:00 - 23:00

  Feichtl

Mai 2020

 1. Freitag, 8. Mai 2020, 19:00 - 23:00

  Feichtl